Become Facebook Fan

Екипът

PDF Print E-mail

Петя Романова - Председател и Изпълнителен директор

Юрист, магистърска степен по право. Бакалавър по Международни отношения. Пет годинишен опит с работа в неправителствени организации, включително управление и изпълнение на проекти, оценка на изпълнението на проекти, провеждане на семинари, организиране на конференции, анализ на финансовите възможности за финансиране. Участвала в срещата на върха на НАТО през 2012 год. като член на българската делегация. Петя владее пет езика - английски, български, италиански, немски и руски.

 

Иван Петров - Секретар

Бакалавърска степен по математика и икономика от DePauw University в Индиана. Икономически консултант с пет годишен опит в анализиране на комплексни финансови и бизнес въпроси. Иван владее английски, български и немски език.

 

Стела Тахрилова - Mениджър на събития MCE, ABR, CNE, ADPR, BPOR; Вицепрезидент и Касиер


Стела е дипломиран експерт по преговори, притежава магистърска степен като строителен инжeнер. Много интелигиентна, с позитивна нагласа и висок професионализъм. Владее български, руски и английки език. Стела е висококвалифициранa и в планирането, организирането и координирането на национални и международни семинари, конференции, срещи с експерти на високо ниво. Тя е разработила, планирала и реализирала бизнес, културни програми, както и обучения на европейски ръководители с цел повишаване на икономическите връзки със САЩ. Била е и организатор на събития. Разписала е и е координирала проекти за създаване и развитие на кооперативните международни отношения, съвместни инициативи и бизнес дейности между американски корпорации и Източноевропейски предприятия. Наградена от Stuart School of Business, IIT за организиране, изпълнение и координиране на значим международен семинар в Чикаго с Европейски CEO.

 

Рамона Ратиу - Консултант Информационни Системи


Родена и израстнала в Румъния,Рамона се мести в САЩ през 2004 год.,след завършване на бакалавърска степен по финанси продължава своето образование в Outer Banks, Северна Каролина. Премества се в Чикаго преди 4 години и скоро завършви своята магистърска степен специалност „Информационни системи” в DePaul University Чикаго. Силно вярва в силата на позитивното мислене , обича да взима участие в проекти, които ще променят живота на хората към по-добро Мотото й е : „Ще се издигнете чрез издигане на другите!” – Робърт Ингърсол

 


 

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.